הרב צבי קלבנאו

נשיא

יוסי לוי

מנכ"ל

הרב יצחק בר חיים

רב מלווה וממיסדי העמותה

ישעיה שושן

סמנכ"ל

הרב דוד פוקס

רב מלווה

הרב אהרן אוברמייסטר

רכז פרויקט הליווי

שמעון גולדשטיין

רכז בוגרים

הרב אברהם קמיצי

יועץ מלווה

הרב דב לפשיץ

רב מלווה תומכי לחימה